Sun-Sat 09.00 - 21.00 +960 9866465

Can’t take my eyes off the blues . . . . Cc : @rahu.hamyd #maldiveslivin #soneva #maldives #travel #visit